Bedenktijd

Bedenktijd

Bedenktijd is de tijd die u heeft om uw besluit te overdenken nadat u een contract heeft getekend. Bij energiecontracten geldt een bedenktijd van veertien dagen. Tot die tijd kunt u kosteloos het getekende contract annuleren. De bedenktijd gaat in op het moment dat u het contract heeft getekend.

Energiecontracten in België

Elke inwoner van België is verplicht een contract af te sluiten met een energieleverancier. Doordat het aanbod groot is, bestaan er energievergelijkingssites die u helpen met het vergelijken van energieprijzen. Een contract afsluiten is makkelijk en kunt u binnen tien minuten regelen. Dat kan er echter ook voor zorgen dat u te snel gehandeld heeft en er achteraf toch niet van overtuigd bent dat het energiecontract bij u past. Dan kunt u gebruikmaken van de bedenktijd. Laat u binnen veertien dagen niets meer horen aan uw energieleverancier, dan zegt de nieuwe leverancier het contract bij uw oude leverancier op en is uw overstap geregeld.

Toch het contract opzeggen?

Wanneer u gebruikt wilt maken van uw bedenktijd en het contract wenst te beëindigen, kunt u dit melden bij uw nieuwe energieleverancier. Dit doet u door een aangetekende brief te sturen naar uw nieuwe energieleverancier, waarin u hem op de hoogte stelt van uw keuze. U hoeft daarbij niet te vermelden wat de reden is voor het beëindigen van het contract.

Energiecontract opzeggen bij een verhuis

Bent u pas verhuisd, dan wordt het overzetten van het contract sneller in gang gezet. Wanneer u dit contract alsnog wenst te annuleren, kunt u het best direct contact opnemen met de leverancier om te voorkomen dat het contract al is overgezet en u de eerste maand klant blijft bij de nieuwe energieleverancier. Dat doet u als volgt:

Stel een brief op naar de leverancier met onderstaande voorbeeldtekst. Bel vervolgens naar de netbeheerder om door te geven dat u de verhuis van energie wilt annuleren. Doet u dit niet, dan riskeert u een maand lidmaatschap. Daarna kunt u een nieuwe aanvraag voor energie doen bij de energieleverancier van uw keuze, waarbij u de verhuisdatum in het verleden kunt doorgeven.

Modeltekst voor herroeping
(deze tekst alleen gebruiken als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan {naam en adres leverancier }:

Ik deel u hierbij mede dat ik mijn overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst wil herroepen:

Handtekening:
Datum:

Telefonisch of via deur-tot-deurverkoop een contract afgesloten?

De bedenktijd van veertien dagen geldt wanneer u online via onze energievergelijker een contract heeft afgesloten. Heeft u telefonisch een contract afgesloten? Dan heeft u maar zeven dagen bedenktijd nadat u het contract via een bevestiging in een brief, mail of fax heeft bevestigd. Bij een deur-tot-deurverkoop geldt een bedenktijd van veertien dagen.

Keer terug naar de energie begrippen.

Copyright © 2024 En haut