Meterstand

Meterstanden

De meterstand opnemen is nodig om na te gaan hoeveel energie u heeft verbruikt. Aan de hand daarvan worden de kosten berekend voor uw verbruik. Uw meterstanden moeten elk jaar worden opgenomen voor de jaarafrekening. Het ene jaar kunt u dat zelf doen en vult u een meterkaart in, het andere jaar komt er een meteropnemer bij u op bezoek. De precieze datum van deze jaarlijkse meteropname verschilt per regio, maar deze datum kunt u niet zelf kiezen. Wel valt de meteropname in dezelfde periode.

Wanneer meterstanden doorgeven?

U geeft de meterstanden door wanneer u hiervan bericht krijgt van uw netbeheerder. Dat is het geval bij de jaarlijkse meteropname, als u van leverancier wisselt, bij een energieverhuizing, wanneer de meter kapot is of als deze vervangen moet worden. De meter wordt vervangen wanneer u van een dagtarief naar een dag- en nachttarief overschakelt of andersom. In sommige gevallen kan het zijn dat u zelf het initiatief moet nemen om uw meterstanden door te geven aan de energieleverancier in plaats van aan de netbeheerder. In dat geval ontvangt u geen bericht van uw netbeheerder. Dit is het geval bij een verhuizing of echtscheiding of wanneer er sprake is van overlijden. U vult daarvoor een energieovernamedocument in.

Meterstand niet doorgeven

Wanneer u geen meterstanden doorgeeft, worden deze geschat door uw netbeheerder. U ontvangt dan een factuur met uw geschatte verbruik en het bijbehorende bedrag dat u dient te betalen. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de jaarafrekening of de voorschotfactuur die u ontvangt van uw nieuwe energieleverancier. U loopt namelijk de kans dat u teveel betaalt.

Moet ik betalen voor een meteropname?

U hoeft alleen te betalen voor een meteropname als de meteropnemer twee keer is langsgekomen en u niet thuis was waardoor hij geen meterstanden kon opnemen. Als hij nog een derde keer moet langskomen, zijn de kosten voor u, tenzij u een beschermde klant bent. Een beschermde klant is consument die recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas. De sociale maximumprijs, ofwel sociaal tarief, is een aardgas- of elektriciteitsprijs die lager ligt dan het normale tarief.

Heeft u gevonden wat u zocht? Keer dan terug naar de begrippenpagina of begin met energieleveranciers vergelijken.

Copyright © 2024 En haut