Prosumententarief

Prosumententarief

Een prosument is een consument die zelf een deel van zijn energie opwekt door middel van zonnepanelen. Hij betaalt daarvoor een prosumententarief, een vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Bekijk de actuele prosumententarieven op de website van de VREG. Om uw eigen energie op te wekken, heeft u een terugdraaiende teller nodig. Daarmee kunt u besparen op uw jaarlijkse energiefactuur. Wanneer u namelijk meer produceert dan u zelf verbruikt, zal er op uw energiefactuur komen te staan dat u niks verbruikt hebt. U ontvangt geen vergoeding voor elektriciteit die u ‘teveel’ produceert. Uw meterstand op het moment van opname is de basis. Deze stand wordt met de stand van het jaar daarop vergeleken. Hiermee kunt u rekening houden door niet meer zonnepanelen te plaatsen dan er nodig zijn.

Compenseren overtollige stroom

Wanneer u een installatie heeft met een maximaal AC-vermogen van 10kW, heeft u recht op een meetinstallatie waarmee u overtollige elektriciteit in mindering kunt brengen van de afname. Deze meetinstallatie bestaat uit een terugdraaiende teller, waarmee het bedrag op de eindafrekening nul kan worden. Een terugdraaiende teller draait in twee richtingen. Wanneer u elektriciteit van het net verbruikt en niet van uw zonnepanelen, stijgt uw meterstand. Wanneer uw overtollige stroom terug naar het net gaat, daalt uw meterstand. Dit laatste is het geval wanneer u bijvoorbeeld tijdens een zonnig weekend niet thuis bent.

Betalen voor het netwerk

Sinds 1 juli 2015 zijn prosumenten die een installatie met een vermogen onder de 10kW en een terugdraaiende teller bezitten, verplicht om te betalen voor het gebruik van het distributienet. Dit prosumententarief verschilt per netgebied en is bovendien afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormers van uw installatie. Voorheen werden prosumenten vrijgesteld van kosten voor het elektriciteitsdistributienet, maar sinds 2015 worden deze kosten verdeeld over iedereen die van het net gebruikmaakt. U vindt dit prosumententarief terug op de voorschotfactuur of de jaarafrekening.

Voordeligste tarief

Een enkelvoudig uurtarief zal voordeliger zijn dan een dag- en nachttarief. Een overschot op de dagteller mag namelijk niet in mindering gebracht worden van de nachtteller. Een enkelvoudig uurtarief betekent dat u zowel overdag als ’s nachts en in het weekend hetzelfde tarief betaalt voor elektriciteit.

Start met energieprijzen vergelijken of keer terug naar de begrippenpagina.

Copyright © 2024 En haut